Какими нормативными документами регламентируется деятельность в отрасли водоснабжения и водоотведения в Украине?


Основными нормативно правовыми актами Украины в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища

ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні

ЗУ Про питну воду та питне водопостачання

Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

ПРАВИЛА охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

ІНСТРУКЦІЯ про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів

ПРАВИЛА користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України

ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд

Правила приймання та скиду (водовідведення) стічних вод підприємств у систему каналізації м. Дніпропетровська

СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 2.04.03-85 - (с изм. 1986) Канализация. Наружные сети и сооружения

ДБН В.2.5 - 75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди Основні положення проектування

ДСТУ ISO 5667-10:2005 Настанови що до відбирання проб стічних вод

ДСТУ ISO 5667-15:2007 Настанови що до зберігання та поводження з пробами мулу та осадів

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 

 
Последние обновление:
2016-03-20 16:01
Опубликовал: :
Версия:
1.0
Рейтинг ответа:0 (0 оценок)

Комментарии запрещены

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.